Търсене през речник

Warning: Undefined array key "currentDatabase" in C:\WWW\sever.vt\searchdesk-rech.php on line 78

Warning: Undefined array key "currentDatabase" in C:\WWW\sever.vt\searchdesk-rech.php on line 78

Warning: Undefined array key "currentDatabase" in C:\WWW\sever.vt\searchdesk-rech.php on line 78

Warning: Undefined array key "currentDatabase" in C:\WWW\sever.vt\searchdesk-rech.php on line 78

Warning: Undefined array key "currentDatabase" in C:\WWW\sever.vt\searchdesk-rech.php on line 78

Warning: Undefined array key "currentDatabase" in C:\WWW\sever.vt\searchdesk-rech.php on line 78

Warning: Undefined array key "currentDatabase" in C:\WWW\sever.vt\searchdesk-rech.php on line 78
Всички Периодика Книги Визуални Артефакти Статии Колекции
 
 
Търси в поле
Дума (Фраза)
Формат на извеждане:
Бр. ключове / стр.:
Речник

Правила и съвети за търсене:

Можете да направите работата си по-ефективна като "прелиствате" речниците на избраните бази данни. Това е особено полезно, ако не сте сигурни в точното изписване на автора или търсите термин, който има множество варианти в наставките. Задавайки началния низ на търсената дума, получавате на екрана наличните в базата данни думи или изрази, започващи със зададения низ.

Избирате тези, които Ви интересуват.

Падащото поле показва достъпните полета за търсене в базите данни. Произволни допълнителни полета от библиографското описание могат да бъдат добавяни към списъка.

Във второто поле попълвате думата, по която искате да търсите. После натискате бутона Речник за да извършите търсенето. Например:

Поле: Пр.Рубрика	 Дума(Фраза):Истор
Ще получим списък съдържащ предметни рубрики като Историческа геология, История на религиите, История на България и т.н. Маркирайте произволни предметни рубрики - една или повече - и натиснете бутон Търси. В резултат ще получите всички книги с Предметна рубрика от избрания списък. Ако работите с повече от една бази данни ще получите няколко списъка, от които да избирате, както и резултати от всяка една от избраните бази данни.