Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=Alfred Mame et Fils$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
Година на издаване: 1894
Фонд: Основен фонд "История на България ХV - ХІХ век"
Подзаглавни данни: Contrnant langue francaise - histoire, biographie,geographie, sciences et arts. 866 figures, 11 cartes dans le texte, 24 cartes et planches en couleurs, 44 tableaux encyclopediques par F.-C. Menetrier
Година на издаване: 1895
Фонд: Основен фонд "История на България ХV - ХІХ век"
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):