Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Заглавие"=Естествена история първи път на български систематически изложена с приложни забележки и практически изводи
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
Подзаглавни данни: Ч. 1 : Зоология : Клас първи Млекопитаещи животни : Разряд първи : Човек в сравнение с другите животни
Година на издаване: 1870
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):