Заявка за търсене:
Търси в поле:
Каталог Север+ представя културно-историческото наследство на широк регион от територията на Република България. Обхваща областите Велико Търново, Сливен, Плевен и Русе, като със свои колекции до момента участват:

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков” - Велико Търново;
Институт по математика и информатика, БАН;
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”;
Дирекция „Култура и туризъм“ – Община Велико Търново;
Регионален исторически музей – Велико Търново;
Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе;
Народно читалище „Съгласие - 1869” - Плевен;
Народно читалище „Зора - 1860” - Сливен;
Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856” - Свищов;
Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система”;
Окръжна библиотека „George Baritiu”, Брашов, Румъния.

В дигитализиран вид достъпни през Интернет са предoставени за ползване от широката публика копия на книги, периодика, артефакти, произведения на изкуството, паметници и сгради. Каталогът е изграден в рамките на програма BG08 с европейско финансиране.

Регионална библиотека "П. Р. Славейков" от 2009 г. в партньорство с регионалните библиотеки в Пловдив и Бургас и Столична библиотека участва в проект "Обединен каталог на български периодични издания. Дигитална колекция до 1944 г.", наречен накратко РЕГИНА - ПИ и финансиран от Фонд "Научни изследвания". В рамките на проекта са обхванати български периодични издания с регионална и национална значимост от фондовете на библиотеките - партньори, като е изграден общ каталог на адрес: http://reginapi.ilib.libsofia.bg.

Електронните копия от колекцията на РБ "П. Р. Славейков" - Велико Търново са налични и в Дигитална културна съкровищница Север + - нов ресурс, създаден и поддържан от библиотеката, който наследява и обединява всички предишни дейности по дигитална конверсия на различни колекции книжовно културно-историческо наследство. Явявайки се тяхно продължение, той осигурява безсрочно тяхната устойчивост, доразвива и непрекъснато допълва вече създадените колекции.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.