Част от колекции:
 
Библиотеки: НЧ "Надежда - 1869" - Велико Търново