Части от колекцията:
 
Подзаглавни данни: Давид - пророк и цар
Година на издаване: 1810
Фонд: Редки и ценни книги 1879-1944
 
Година на издаване: 1862
Фонд: Редки и ценни книги 1879-1944
 
Заглавие: Комедии
Година на издаване: 1607
Фонд: Редки и ценни книги 1879-1944
 
Година на издаване: 1863
Фонд: Редки и ценни книги 1879-1944
 
Подзаглавни данни: Traduction nouvelle, sur l,edition latine
Година на издаване: 1741
Фонд: Редки и ценни книги 1879-1944