Виж дигитално копие
 
Част от колекции:
 
Библиотеки: Регионална библиотека "П. Р. Славейков" –Велико Търново