Типогр. Святия митрополии; Букурещ

Контекстно търсене:
Всички изписвания; Типогр. Святия митрополии