Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=Anitzcoff-Platonoff, Joannem$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
Редки и ценни
Подзаглавни данни: Ad usum discipulorum seminarii infer. Classie
Фонд: Основен фонд "История на България ХV - ХІХ век"
Редки и ценни
Подзаглавни данни: Pars 1
Година на издаване: 1861
Фонд: Основен фонд "История на България ХV - ХІХ век"
Редки и ценни
Подзаглавни данни: Pars 2
Година на издаване: 1861
Фонд: Основен фонд "История на България ХV - ХІХ век"
Редки и ценни
Подзаглавни данни: Pars 3
Година на издаване: 1861
Фонд: Основен фонд "История на България ХV - ХІХ век"
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):