Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=Хитов$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
Година на издаване: 1928
Фонд: Краезнание - материали за Сливенския край
Подзаглавни данни: Документи по политическото ни Възраждане: писма, позиви, дневника на Панайот Хитовата чета през 1867 г. и закохът й. Кн. 1
Година на издаване: 1926
Фонд: Краезнание - материали за сливенци
Подзаглавни данни: Кн.1. Четата на войводата Панайот Хитов
Година на издаване: 1896
Фонд: Краезнание - материали за Сливенския край
Подзаглавни данни: Неиздадени документи, писма, факсимилета и скици
Година на издаване: 1939
Фонд: Краезнание - материали за сливенци
Подзаглавни данни: По случай 50-годишнината от сражението на четата му с Моралай паша
Година на издаване: 1926
Фонд: Краезнание - материали за сливенци
Година на издаване: 1935
Фонд: Краезнание - материали за сливенци
Подзаглавни данни: Сборник материали от национална научна конференция
Година на издаване: 2005
Фонд: Краезнание - материали за сливенци
Година на издаване: 1940
Фонд: Краезнание - архив на сливенските писатели
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):