:
:
:
:
:
: ""=Кратко тълкование на Божествената литургия, съставено от священика Йоанна Николский и допълнено с тълкованието на по-главнити праздници, които празднува Православната черкова
: ()
!