(Брой резултати: 15)
 
Юбилеен отчет на "Сливенската дружба" в София по случай 25-годишнината от основаването й (1901-1926 )
Юбилеен сборник
Юбилеен сборник
Юбилеен сборник на Българското народно читалище "Зора" в Сливен 1860 - 1910 г.¶
Юбилеен сборник по случай петдесетгодишнината на българската журналистика и чествуванието паметта на основателя й Константин Фотинов
Юбилейна книга на жеравненското читалище "Единство"
Юбилейна книга на храма "Св. Никола" в град Сливен (квартал Клуцохор)
Юбилейна книга на храма "Св. Никола" в град Сливен (квартал Клуцохор) по случай 100 години от превъздигането му 1834-1934¶
Юридическа библиография на българските списания 1844-1900