(Брой резултати: 33)
 2
Т. 2. Български периодичен печат през Възраждането
Тайните на инквизицията
Талимат ( Наставление ) за сеянето и работенето на американското памучно семе и Правила за увардюването на кърските ступански имоти, нивя, лозя и градини
Теменуга
Теоретическа и практическа числителница ( от Най-новити по тоя предмет съчинения )
Теоретическа числителница ( по Най-новите за тоя предмет съчинения )
Тест за румънска история
Той не умира
Трета класа
Три Повести за децата
 2