(Брой резултати: 58)
 2 3
Равнини
Разговор с един млад пътник
Разговори между двама христиани, от които единат изпитва, а другиат е уверен за православието на Източната църква
Разговори француско-греческо-болгарскии за болгарете, които желаят да приемнат Начала французскаго и греческаго язика
Разкази за небето и земята
Различни познания за ученици
Разни и полезни наставления за младите
Райна, блъгарска царкиня
Ракийска чума
Реймско евангелие
 2 3