(Брой резултати: 138)
1 2 3 4 5  7
Кратко землеописание за детца
Кратко изследование на българската древност
Кратко оглашение за взаимните български училища
Кратко описание на святите двадесят монастири в Атонската гора
Кратко Повествование за святата цръква и за нейните съдове и одеяния и за божествената литургия
Кратко тълкование на Евангелието от Матея с питания и отговори
Кратко учение за богослужението на православната църква
Краткое и ясное изложение за разделението, начертанието, именованието и произношението на писмената, и Правила за срицанието, просодята и слогът и за правото чтение на греческиа язик
Краткое политическое землеописание за обучение на болгарското младенчество
Краткое советование духовно и поучение за приуготовление ко исповеди и ко святому причащению
1 2 3 4 5  7