(Брой резултати: 40)
1  
Законник на градскити каси
Записки на Никола Ив. Кючуков(другар на Хр. Ботев1875-1876
Заради возрождение новой болгарской словесности или науки.С притуряние няколко песней и истории заради полуславяне или румуне ( молдо-власи ) и некоих достопамятств и мудрих изречении
Защита на православието нападнато от протестантските мисионери със разни брошури
Земеописание за първоначялни ученици, с 45 щампици и с харта за целий свят
Землеописание
Землеописание
Землеописание за първоначални ученици с 45 щампици и с харта за целий свят
Земя и небе или какво нещо е земята и що има в нея и на нея и какво нещо са слънцето, месецът и звездите и как се движат те
Златний извор заради домашно уреждение или Лондонски домочядни потреби и новоизнайдени тайни на йестеството
Знаменитаго астронома Казамии месяцослов предвещателный
1