(Брой резултати: 40)
 2
За воздухът и за неговото влияние на животните и на растенията
За генералния режим
За земята ( почвата ) и за нейното приготовление да са обработват на нея различни жита, сеитби и треви за добитакът
За парите
За славянското произхождение на дунавските българе
За топлината и за светлината или Що е живот
За Юстинианови права на Охридска архиепископия или За църковна независимост и самостоятелност на Охридско-Българско священоначалие
Заведение за живопис как да ся устрои в България и позив за поддържанието му
Завещания за учебните заведения в Габрово
Завещания за учебните заведения в Габрово
Закон за мерките и теглилките
 2