Заявка за търсене:
Търси в поле:
Каталог Север+ представя културно-историческото наследство на регион Велико Търново. В дигитализиран вид достъпни през Интернет са предoставени за ползване от широката публика копия на книги, периодика, артефакти, произведения на изкуството, паметници и сгради. Каталогът е изграден в рамките на програма BG08 с европейско финансиране.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.